Jeugdactiviteiten Schaakclub Assen

Tijdstip

De clubavond voor de jeugd van Schaakclub Assen is op vrijdagavond van 19:00 (zeven uur 's avonds) tot 20:00 (acht uur). De eerste clubavond is de laatste vrijdag van augustus. De laatste clubavond is de laatste vrijdag voor de TT-week.

Organisatie

De volgende personen zijn betrokken bij de uitvoering van de jeugdactiviteiten:

Martin van Velzen
competitieleider
Ivo Maris
schaaktechnische begeleider
Sjoerd Homminga
jeugdleider

Aanpak

Het doel van de activiteiten is om een vol uur bezig te zijn met schaken. De avonden bestaan uit twee delen:

Er wordt gestart met geplande activiteiten. Hieronder vallen:

Degene die oneven is en degenen die klaar zijn met de geplande activiteiten zullen onder leiding van de schaaktechnische begeleider aanvullende activiteiten uitvoeren. Deze bestaan uit:

Toelichting geplande activiteiten

Simultaan

De jeugdkampioen van het vorige seizoen speelt aan het begin van het nieuwe seizoen een simultaan tegen de rest van de leden.

Rapid competitie

De rapid competitie begint op de tweede vrijdagavond van het seizoen en eindigt op de laatste vrijdagavond van het seizoen. De aanvangstijden van deze ronden zijn: 19:00 en 19:30 uur. Het speeltempo bedraagt 15 minuten per persoon per partij. De indeling zal gemaakt worden volgens het Keizersysteem, met de volgende puntentelling:

De nummer één is JEUGDKAMPIOEN van Schaakclub Assen en ontvangt de wisselbeker.

Snelschaakkampioenschap

Het snelschaakkampioenschap wordt gehouden op de eerste vrijdagavond van januari waarop de speelzaal beschikbaar is. De indeling zal in principe gemaakt worden volgens het Zwitsers systeen. Indien het aantal spelers het toelaat wordt volgens het round Robin systeem gespeeld (iedereen tegen elkeer). Er worden drie prijzen vergeven voor de drie deelnemers met de meeste punten; de nummer één is SNELSCHAAKKAMPIOEN van Schaakclub Assen en ontvangt de wisselbeker.