Assen 2 ondanks goed spel niet opgewassen tegen Hardenberg

Verslag: Sjoerd

Zaterdag 7 maart reisde Assen 2 zonder enige ambitie naar Hardenberg om tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde Qonnected Hardenberg de schade zo beperkt mogelijk te houden. De instelling van “kom maar op” bleek de juiste!

Teamleider Ben van Os gaf het goede voorbeeld door in het vroege middenspel op bord 1 remise aan te bieden in gelijke stand, hetgeen direct aangenomen werd.

Maarten Hoolsema dacht een toren te kunnen offeren om vervolgens de dame van Caroline Slingerland in te kunnen sluiten, maar kwam bedrogen uit. Caroline wachtte geduldig met het nemen van de toren en sloeg op het juiste moment toe.

Jaël mocht met zwart tegen de sterke Arie van Wageningen en zette zijn stukken op de juiste plaats. Arie ontweek tactische wendingen en wilde het positioneel houden. Omdat Jaël alleen maar goede zetten deed, kwam er een toreneindspel op het bord waarin de zwarte pionnenstructuur iets beter was en remise overeengekomen werd.

Zelf kreeg ik van Richard Hendriks in een stand - waar de muziek uit verdwenen was - remise aangeboden, hetgeen ik uiteraard aannam.

Held van de middag werd Abedin. Hij zette zijn partij tegen Johan Offringa keurig op, waardoor deze in een wat mindere stand in tijdnood kwam. Met een fraaie combinatie won Abedin een pion en vlak voor de veertigste zet kroop Johan in een matnet dat wel besteed was aan Abedin, die de stand hiermee gelijktrok 2½ - 2½.

Wit: Kb3, Te1, Lg1, Pa3, pi c3, d5, e4, g3, h2; Zwart: Kg8, Ta8, Ld3, Le5, pi c5, d6, e7, g5, h6

Johan Offinga - Abedin Heij na 36. Te1

Er volgde 36… Tb8+ 37. Ka2 Lxc3 38. Te3 Tb2+ 39. Ka1 Td2 mat!

Wit: Ka1, Te3, Lg1, Pa3, pi d5, e4, g3, h2; Zwart: Kg8, Td2, Ld3, Lc3, pi c5, d6, e7, g5, h6

Martin kwam tegen Peter Mijnheer redelijk in de verdrukking. Een ijzersterk centrum van wit bleek te veel van het goede en vlak voor de tijdcontrole moest Martin de strijd staken.

Frank speelde een solide pot. Tegen Ludger Hollmann voelde hij zich als een vis in het water in en gesloten stelling. De g-lijn werd echter opengebroken en toen Frank zijn pion op d6 verloren ging, hield Frank het terecht voor gezien door zich mat te laten zetten.

Lyne verdient een enorm groot compliment. In een Siciliaan offerde ze in de Taimanov variant al snel een paard, waarna haar tegenstander ruim 3 kwartier in de denktank ging.

Wit: Ke1, Dd1, Ta1, Th1, Le3, Lf1, Pb5, Pc3, pi a2, b2, c2, e4, f2, g2, h2; Zwart: Ke8, Db8, Ta8, Th8, Lc8, Lf8, Pc6, Pg8, pi a6, b7, d7, e6, f7, g7, h7

(commentaar: Martin)
Zwarts laatste zet was 7… a6? en dat is geen beste; gewoon doorontwikkelen met bijvoorbeeld 7… Pf6 was aangewezen. Nu is veld b6 verzwakt, en Lyne speelde hier het ijzersterke 8. Lb6!! Dit schijnt in de theorie bekend te zijn, maar ik weet niet of Lyne hiervan op de hoogte was. Omdat zowel 9. Lc7 met damewinst als 9. Pc7+ met kwaliteitswinst dreigt is zwart verplicht het aangeboden paard te nemen, en na 8… axb5 9. Pxb5 ging hij ruim drie kwartier nadenken…

Wit: Ke1, Dd1, Ta1, Th1, Lb6, Lf1, Pb5, pi a2, b2, c2, e4, f2, g2, h2; Zwart: Ke8, Db8, Ta8, Th8, Lc8, Lf8, Pc6, Pg8, pi b7, d7, e6, f7, g7, h7

… en uiteindelijk kwam hij met 9… Ta4?! Volgens Stockfish is 9… Lb4+ 10. c3 La5 het best, om na 11. Pc7+ de dame te offeren tegen drie stukken. 10. Pc7+ Ke7 11. Lc5+ Niet slecht, maar 11. c4! levert groot voordeel op; de toren staat aangevallen en kan niet meer op e4 nemen! Na 11… Tb4 volgt iets soortgelijks als in de partij, maar de zwarte stukken staan veel minder actief. 11… Kd8 12. Lb6 Txe4+ 13. Le2 Ke7 14. Lc5+ Kd8 Zwart kan niet goed op winst spelen met 14… Kf6?! wegens 15. Pe8+ Kg6 16. Lxf8, en dus moet hij de zetherhaling accepteren…

Wit: Ke1, Dd1, Ta1, Th1, Lc5, Le2, Pc7, pi a2, b2, c2, f2, g2, h2; Zwart: Kd8, Db8, Te4, Th8, Lc8, Lf8, Pc6, Pg8, pi b7, d7, e6, f7, g7, h7

… maar na enig nadenken besloot Lyne in plaats daarvan met 15. Lxf8? voor de winst te gaan. Dapper, maar niet goed, want nu nam zwart met 15… Pge7 het initiatief over; ineens heeft wit niets meer in de aanval en komen de zwarte stukken er eenvoudig uit. Achteraf vond Lyne het jammer dat ze niet wist dat haar tegenstander 400 ratingpunten meer had, anders had ze zeker met 15. Lb6 de zetherhaling en daarmee een prachtig halfje gepakt. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook stellen dat ze met die kennis misschien 8. Lb6 niet had aangedurfd…

Uitslagen ronde 6 (KNSB)