Aanpassing openingstijden De Steiger

Vorige week werd het bestuur van schaakclub Assen plotseling geconfronteerd met een aanscherping van het beleid van De Steiger. Tot voor kort werd soepel omgegaan met de formele openingstijden van 19.00 – 23.00 uur. Dit was met name mogelijk vanwege de medewerking van de beheerder van De Steiger en een flexibele opstelling van Rie.

In een brief en een gesprek heeft het bestuur van De Steiger aangegeven dat zij de formele openingstijden willen handhaven. Redenen hiervoor zijn:

  • Op diverse fronten liep de openstelling van De Steiger uit de hand; dit stuitte op bezwaren vanuit de gemeente Assen, waaronder De Steiger valt.
  • Rie heeft aangegeven dat zij minder tijd kan besteden om als vrijwilliger bardiensten te draaien.
  • Vrijwilligers zijn schaars.
  • De Steiger wil onder geen beding sleutels en codes van beveiliging aan huurders geven.

Omdat de formele openingstijden geen basis bieden voor onze vereniging om in De Steiger te spelen is het volgende compromis gesloten:
Vanaf heden kan Schaakclub Assen terecht in De Steiger van 19.00 – 24.00 uur. Dit heeft de volgende consequenties:

  • De jeugd start een uur later en wel om 19.00 uur. Zij zullen het normale programma draaien, waarbij opgemerkt moet worden dat de begeleiding tot een minimum beperkt zal blijven vanaf het moment dat de senioren starten.
  • De senioren starten om 19.45 uur. (komende vrijdag gaan we hier soepel mee om)
  • We streven ernaar om zowel de jeugd als de senioren in de grote zaal te laten spelen. Er zal dus zo’n 30-45 minuten tegelijkertijd gespeeld worden door jeugd en senioren.
  • Om 24.00 uur moet de zaal opgeruimd zijn, moet iedereen afgerekend hebben en vertrekken.

Wij ervaren deze consequenties als verre van optimaal, maar kunnen gegeven de omstandigheden niet anders. Wel zullen we de ontstane situatie op korte termijn evalueren en indien nodig alternatieven onderzoeken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.