Eikelenkamp, Regobert (1881) – Boer, Jan (1617) 2-11-2019

In de rondvraag tijdens de ALV van 11-9 vroeg clublid Knol om de publicatie van een partij van Jan Boer met een fraaie matvoering. Jan heeft de partij gevonden en mij gemachtigd tot publicatie. Dit heeft me flink wat uren gekost. Fritz 11 was mijn steun en toeverlaat. (Het meeste cursief neem ik voor mijn rekening.)

Eikelenkamp, Regobert (1881) – Boer, Jan  (1617)

KNSB 5A r. 1, Assen 3 – HSC-Stork 4-4, 02.11.2019 [Fritz 11 (150m)]

± Wit staat beter; ² Wit staat iets beter; ÷ onduidelijk; ³ Zwart staat iets beter

µ  Zwart staat beter

1 beter is: / 2 Wit staat iets beter / 3 Zwart staat iets beter / µ Zwart staat duidelijk beter

1.c4 Pf6 A15: Engelse Opening

2.g3 c6

3.Lg2 (dubbel flankspel te noemen; er wordt gored mee gescoord) [3.b3 e5 4.Lb2 e4 5.Lxf6 Dxf6 Ehlvest,J (2588)-Kasparov,G (2838)/Moscow 2002 0-1]

3…e6

4.e4N [4.b3 a6 5.Pf3 Le7 6.Lb2 0–0 Kollek,H-Markovic,P/Leimen 2001/0–1;

4.Pf3 Le7 5.0–0 0–0 6.d3 d5 Stenning,M (1820)-Coates,C (1490)/Sunningdale 2007 ½–½;

4.Pf3 d5²]

4…d5

5.cxd5 exd5 [5…cxd5 6.e5 Pe4 7.f3² (verschil 0.45) ]

6.e5 De7 [6…Pe4 7.Pe2² (verschil 0.45)]

7.Pf3± g6 (<10e kandidaatzet) [7…Lg4!? 8.0–0 Pe4±]

8.0–0 Pg4 [8…Ph5 9.Pc3+- (verschil 0.12)]

9.d4 Lg7

10.Lg5! [10.Pc3 Dd7+- (even goed)]

10…De6 [¹10…Dd7+- (verschil 0.28)]

rnb1k2r/pp3pbp/2p1q1p1/3pP1B1/3P2n1/5NP1/PP3PBP/RN1Q1RK1 w kq – 0 11

wKg1,Qd1,Nb1,f3,Bg2,g5,Ra1,f1,Pa2,b2,d4,e5,f2,g3,h2/bKe8,Qe6,Nb8,g4,Bc8,g7,Ra8,h8,Pa7,

b7,c6,d5,f7,g6,h7

11.Dd2?? (<10e kandidaatzet) [¹11.Te1+- (mobiliteit g4-P) (verschil 0.12)]

11…h6²

12.Lf4 g5

13.Le3 Pxe3 [13…Pd7 14.Pc3²]

14.fxe3 Zwart heeft een loperpaar

14…Pd7! [14…Dg6 15.Pe1 0–0 16.Pc3² ]

15.Pc3 (Wit heeft de opening voltooid. Zwart is er nog minstens 3 zetten van verwijderd.)

r1b1k2r/pp1n1pb1/2p1q2p/3pP1p1/3P4/2N1PNP1/PP1Q2BP/R4RK1 b kq – 0 15

wKg1,Qd2,Nc3,f3,Bg2,Ra1,f1,Pa2,b2,d4,e3,e5,g3,h2/bKe8,Qe6,Nd7,Bc8,g7,Ra8,h8,Pa7,b7,c6,d5,f7,g5,h6

15…0–0

16.h4 [16.e4 Pb6² (verschil 0.45)] g4

17.Pe1 [¹17.Ph2² (verschil 0.25)]

17…h5? [¹17…f6 18.exf6 Pxf6= (verschil 0.96)]

18.Pd3± Dh6

19.Tf2 [19.Pf4 Td8± (verschil 0.21)]

19…Pb6 [19…f6?! 20.Pxd5 cxd5 21.Lxd5+ Kh8 22.e6± (verschil 0.14)]

20.b3 [20.Pf4 f6 21.exf6 Dxf6 22.Pxh5 Dxf2+ 23.Dxf2 Txf2 24.Kxf2 Lf5± (verschil 0.21)]

20…Le6 In de stijl van Nimzovich (?) [20…f6 21.exf6 Txf6 22.Txf6 Lxf6 23.Pe2² (verschil 0.30)]

21.Taf1 [21.Pf4 Tfd8± (verschil 0.21)]

21…Pd7 [21…f6 22.exf6 Txf6 23.Txf6 Lxf6 24.Pc5± (verschil 0.51)]

22.Pf4 Tab8 [¹22…Tfd8± (verschil 0.24)]

23.Pcxd5 (<10e kandidaatzet) [¹23.e4(!) dxe4 24.Pxe4+- ]

23…cxd5= [Niet 23…Lxd5 24.Pxd5 (24.Lxd5?! cxd5 25.Pxd5 Tbd8²) 24…cxd5 25.Lxd5+-]

1r3rk1/pp1n1pb1/4b2q/3pP2p/3P1NpP/1P2P1P1/P2Q1RB1/5RK1 w – – 0 24

wKg1,Qd2,Nf4,Bg2,Rf1,f2,Pa2,b3,d4,e3,e5,g3,h4/bKg8,Qh6,Nd7,Be6,g7,Rb8,f8,Pa7,b7,d5,

f7,g4,h5

24.Pxd5 [¹24.Lxd5 Tbd8 25.Da5 (‹25.Lxb7 Pxe5 26.Le4 Pf3+ 27.Lxf3 gxf3µ) 25…Lxd5 26.Pxd5² (verschil 0.44)]

24…f6?? (<10e kandidaatzet) [¹24…Tbd8³ Is de beste kans voor zwart. ]

25.Pe7+ Kh8 [25…Kf7!? 26.Pf5 Lxf5 27.Txf5 Kg8 28.Ld5+ Kh8± (verschil 0.44; luxeprobleem?)]

26.d5 Lg8 [26…fxe5 27.dxe6 Dxe6 28.Pf5+- (verschil 0.47)]

27.e6 Pe5

28.Pf5 Dg6

29.Tc1?? (volgens Styap 4, Open lijn<10e kandidaatzet) [29.e7 Tfe8 30.Pxg7 Kxg7 31.Txf6 Dd3+- (dit is rekenwerk voor de “gevaarlijke jongen”]

29…Tfd8?? Geeft de winst(?; remisekans) uit handen. [¹29…Pf3+ En zwart doet nog mee. 30.Lxf3 Dxf5³ (verschil 1.58 …)]


1r1r2bk/pp4b1/4Ppq1/3PnN1p/6pP/1P2P1P1/P2Q1RB1/2R3K1 w – – 0 30

wKg1,Qd2,Nf5,Bg2,Rc1,f2,Pa2,b3,d5,e3,e6,g3,h4/bKh8,Qg6,Ne5,Bg7,g8,Rb8,d8,Pa7,b7,f6,g4,h5

30.Pe7 [¹30.Tc7!? Pf3+ Lokaas: f5 31.Txf3

(‹31.Lxf3 Dxf5 32.Lg2 De5³)

31…gxf3 32.Txg7 (32.Pxg7? Dxg3 (32…fxg2 Is veel zwakker. 33.e4±

(33.Dxg2?? Tdc8 34.Pe8 Txe8–+) )

33.e4 Dxc7 (33…fxg2 34.Pf5 Dg6 35.Tg7 Dxg7 36.Pxg7 Kxg7 37.Dxg2+ (‹37.Kxg2 Lxe6 38.Da5 Lf7–+)

37…Kh6 38.Df3+-) 34.Pxh5 Lh7

(34…fxg2?! Is voor de hand liggend en nogal slecht. 35.Dh6+ Lh7 36.Dxf6+ Kg8 37.Dg5+ Kf8 38.Df6+ Kg8 39.Dg5+ Kf8 40.Df6+ Kg8=)

35.Lxf3 De5–+)

32…Dxf5 33.e4 Kxg7 34.exf5 fxg2 35.Dd1+- (verschil 1.56)]

30…Dh7 [30…De8 31.Pxg8 Dxg8 32.Tc7± (even goed)]

31.Pxg8 Kxg8 [¹31…Dxg8 32.Tc7 Tdc8 33.Txc8 Dxc8± (even goed)]]

32.e4?? (<10e kandidaatzet) [¹32.Tc7 Dg6 33.Kh2±]

32…Lh6–+

33.Tf4 Lxf4 [33…De7!? 34.Da5 b6 35.Dc3 Lxf4 36.gxf4–+ (verschil 0.79; luxeprobleem)]

34.gxf4 Pf3+

35.Lxf3 gxf3

36.f5 Tbc8

37.Tf1?? [¹37.Kf2 Txc1 38.Dxc1–+]

37…Dg7+

38.Kh2 [38.Kh1Kh7 39.Tg1]

38…Dc7+ [¹38…Kh7 39.Tg1 Dc7+ 40.Kh3–+(luxeprobleem)]

39.Kh3 [Kh7 40.Dh2 Dg7–+]

39…Dc2 [39…Kh7!? 40.Dh2 Da5 41.e7–+ (luxeprobleem)]

40.Tg1+ [40.Dxc2 Txc2 41.Txf3 Kf8–+]

40…Kh7

41.Db4 [41.Dxc2 Txc2 42.Tf1–+]

41…Dc7 [41…Tc7 42.Da5 Tc3 43.Tg3 f2 44.Dc7+ Txc7 45.Kg2 De2 46.Tg7+ Txg7+ 47.Kh2 f1D#]

42.Tg6 [42.Dd2 Tg8 43.Tg6 Txg6 44.fxg6+ Kxg6–+]

42…Tg8 [42…f2 43.Kg2 f1D+ 44.Kxf1 Dc1+ 45.De1 Df4+ 46.Ke2 Dxe4+ 47.Kf1 Dxf5+ 48.Ke2 Tc2+ 49.Ke3 Txd5 50.Th6+ Kxh6 51.Dc3 Txc3+ 52.Ke2 Df4 53.e7 Te3#]

(Vanaf hier is het wel eindspelachtig.)

43.d6 Dc1 [¹43…f2 44.dxc7 f1D+ 45.Kg3 Dd3+ 46.Kf4 Txc7 (verschil 6.55 …)]


2r3r1/pp5k/3PPpR1/5P1p/1Q2P2P/1P3p1K/P7/2q5 w – – 0 44

wKh3,Qb4,Rg6,Pa2,b3,d6,e4,e6,f5,h4/bKh7,Qc1,Rc8,g8,Pa7,b7,f3,f6,h5

44.Dxb7+?? (laat mat in 7 volzetten toe) [¹44.d7 Was de laatste mogelijkheid. 44…Df1+ 45.Kg3 Dg1+ 46.Kxf3 Df1+ 47.Kg3 Dg1+ 48.Kf3 Df1+ 49.Kg3 Dg1+ 50.Kf3=]

44…Kh8 45.Df7 [45.Dc7 Txc7 46.dxc7 Tc8 47.Kh2 f2 48.Th6+ Dxh6 49.Kg2 De3 50.e7 Tg8+ 51.Kh2 f1D 52.e8D Dd2#]

45…Dh1+

46.Kg3 Dg2+

47.Kf4 Dh2+

8.Ke3 Tc3+

49.Kd4 De5# [49…Dd2#]

0–1

 

De Schaakreporter: “Op bord 3 zorgde Jan Boer voor een verrassing door te winnen van de sterke Eijkelkamp.” Tja, wie het laatst lacht …

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.