Winterkampioenschap – Groep B lichess.org

Op Stap 4 en hoger niveau is het handig om een stelling te beoordelen. Inschatten wat kansen en tegenkansen biedt komt op hetzelfde neer; het gaat om de smalle weg van het positioneel schaken tegen over het tactisch “rommelen”, excusez. Wat staat hierbij in de weg? Dat kan van alles zijn. En je kunt jezelf in de weg staan!
En dan hebben we het nog niet over de opening en die discipline gehad.
Per ronde dus hoogstens twee diagrammen of partijfragmenten. Behalve als er ook nog een mooie mataanval op het bord is geweest.
In de B-groep van het NOSBO-Winterkampioenschap is natuurlijk ook veel leerzaams van lagere orde. Omdat de lockdowns nog wel een tijdje kunnen aanhouden, moet ik daar maar andere kanalen voor vinden. Ik weet wel een doelgroepje. (mailto: spriensmamartinus395@gmail.com)
Van een lager niveau zijn 30 minuten-partijtjes op ’t internet. Je merkt dat velen niet ingeleid zijn in het spel. Wie schrijft een inleiding zonder al te veel toeters en bellen?

Tinus Spriensma (1288) – Eli Alia Jorritsma (1529)
22.12.2020

10…Pb8-d7 11.Lf1-e2 Dd8-c7 [0.00/20] [11…Da5+ -0.70/21 12.Ld2 Lb4 13.Lxb4 Dxb4+ 14.Dd2 Dxd2+ 15.Kxd2 -0.65]

wKe1,Qd1,Ng3,Be2,g5,Ra1,h1,Pa2,b2,c4,d4,f2,g2,h2/bKe8,Qc7,Nd7,f6,Be7,Ra8,h8,Pa7,b7,c6,e6,f7,g6,g7
12.Lf3 [-0.80/20] (Dat is twee keer met hetzelfde stuk; waarom??)
[12.0–0= blijft gelijk. 12…c5 13.Dd3 Td8 14.dxc5 Pxc5 15.Dc2 e5 -0.07/20] 13… Le7-b4+ [-0.10/21] [13…c5-0.53/20; of 13…Td8 14.c5 Pbd7 15.De2 Kf8 16.0–0 Pd5 -0.32] 14.Ke1-f1= [Sterke dreiging met c5.] (De rokade kwijt; het komt meer voor, maar het speelt nooit lekker. Men gaat gauw alleen maar in problemen denken.)
14…Pbd7
1.37/19]

wKf1,Qd1,Ng3,Bf3,g5,Rc1,h1,Pa2,b2,c4,d4,f2,g2,h2/bKe8,Qc7,Nd7,f6,Bb4,Ra8,h8,Pa7,b7,c6,e6,f7,g6,g7
[14…Le7 15.h4 0–0–0 16.c5 Pbd5 17.Da4 0.01/22] 15.a3 [-0.10/20] [15.c5 La5 16.Da4 Ph7 17.Le3 Dd8 18.b4 Lc7 1.54] (gemist)
15…Le7 16.c5 [-0.43/19] [16.h4 (zou ik later (18.) wel vinden, maar als noodmaatregel) 16…0–0–0 17.b4 Kb8 18.Le3 e5 19.d5 0.00] 16…0–0 [0.21/22] (en het zou nog best te houden zijn)
[Zwart zou moeten spelen 16…Pd5 -0.43 17.Lxe7 Kxe7] …
23…Te7-d7 24.Pg3-e2?? (wanhoop? Slechte samenwerking in de verdediging) [-1.06/24]

wKf1,Qc3,Ne2,Bf3,Rc1,h1,Pa3,b2,c5,d4,f2,g2/bKg8,Qc7,Nf6,h7,Rd7,d8,Pa7,b7,c6,e6,f7,g7
(allemaal nutteloze zetten)
43…Pc3 0–1

Nanning van Mulken (1339?) – Tinus Spriensma (1478?) [A25] Engels, Bremer systeem? 29.12.2020
12.h2–h3 h7–h6 [12…Dd8–d7 13.Pe2–f4 g7–g5 -0.42/24] 13.Lc1–e3 (ontpent f2)

wKg1,Qd1,Nc3,e2,Be3,g2,Ra1,f1,Pa2,b3,c4,d5,f2,g3,h3/bKg8,Qd8,Ne5,f6,Ba7,f5,Ra8,f8,Pa6,b7,c7,d6,f7,g7,h6
(In de Flankopeningen laat Wit heel veel mogelijkheden aan Zwart. Dat weet ik, maar ik zie niet hoe goed het gaat. We naderen de voltooiing van deel 1.)
Dd8–d7? [1.75/23] [13…La7xe3 14.f2xe3 Lf5–h7 (hiertoe wou ik niet gedwongen worden; gij kunt niet alles hebben …) 15.e3–e4 Tf8–e8 16.Pe2–d4 -0.32] 14.Le3xa7+– Ta8xa7
15.Kg1–h2
[0.48/23] [Beter is 15.f2–f4+–1.74/22] 15…Lf5–h7
16.f2–f4 Pe5–g6
17.Pe2–d4

wKh2,Qd1,Nc3,d4,Bg2,Ra1,f1,Pa2,b3,c4,d5,f4,g3,h3/bKg8,Qd7,Nf6,g6,Bh7,Ra7,f8,Pa6,b7,c7,d6,f7,g7,h6
17…Pg6–e7 [1.08/21] [17…Ta7–a8 0.65/22] (een late voltooiing van de opening en daarom een nodige reparatie)
(vechten tegen de bierkaai)
30.Pc3–e2 1–0 (nanning: “Djw”)

(wordt hoopvol vervolgd)

Deze Duncan Elferink (lid van S.c. Oud-Zuylen en De Pijlstaart) speelde in 2018 al mee in het 20ste HSG-jeugd.
XminEplUS1946 (1548) – DuncanPaard (1246) [D45] Winterkampioenschap – Groep B lichess.org, 05.01.2021

1.d2–d4 d7–d5
2.c2–c4 c7–c6
3.Pg1–f3 Pg8–f6
4.Pb1–c3 e7–e6
5.e2–e3 Lf8–b4
(afwijking in het Slavisch; wel 3e kandidaatzet?)
6.Lc1–d2 Lb4xc3
7.Ld2xc3 0–0
8.Lf1–d3 Pb8–d7
[Wit is iets beter.] 9.0–0

wKg1,Qd1,Nf3,Bc3,d3,Ra1,f1,Pa2,b2,c4,d4,e3,f2,g2,h2/bKg8,Qd8,Nd7,f6,Bc8,Ra8,f8,Pa7,b7,c6,d5,e6,f7,g7,h7
9…Pd7–b6 [1.11/19] (wel een dreiging, geen geslaagde tweevoudige aanval) [ Zwart zou moeten proberen 9…b7–b6 0.53/20] 10.c4xd5 [0.68/22] [10.b2–b31.11/19] 10…Pb6xd5
11.Ta1–c1 Pd5xc3
12.Tc1xc3 Pf6–d5
13.Tc3–b3 b7–b6
14.Dd1–c2 Dd8–c7
[1.86/21] [14…h7–h60.99/22] 15.Ld3xh7++– Kg8–h8
16.Lh7–e4 f7–f5
[2.44/23] [16…Dc7–d6 was nodig. 1.98/20 17.Pf3–e5 Lc8–a6]
41.Dh4–h5+
[18.32/5] [41.Dh4–e4+ #5/12 Kg6–f7 42.De4–e8+ Kf7–f6 43.Th8–f8+ Kf6–g5 44.h2–h4+ Kg5–h6 45.Tf8–h8#] 41…Kg6–f6
42.Th8–f8+ Kf6–e7

wKg2,Qh5,Rf8,Pe3,f2,g3,h2/bKe6,Qb2,Pa5,g7
(wij, de Dame, de Toren en ik, besluiten om voor Damevangst te gaan)
43.Dh5–f7+ Ke7–d6
44.Tf8–d8+ Kd6–c5
45.Df7–c7+ Kc5–b4
46.Td8–b8+ Kb4–a3
47.Tb8xb2
[13.84/5] [47.Dc7xa5##1/6] (huh?)
47…Ka3xb2 (gelukt!)

56.Dd7–f7# 1–0

Zo kom je van de ‘0’ af. Maar niet van een inleiding …

WillemCruyff nu 2 uit 3
Vincentrbr 1.5 uit 3
Nanning van Mulken 1 uit 2 (en een -)
grootmeester50 1 uit 3 (in A)
Herdersmatje96 0 uit 3 (in A; groette nog op de Rijnstraat)

PS Een jeugdvriend wil me nog wel eens aanschrijven met “Tien”; vandaar de nickname.
https://nosbo.nl/senioren/toernooien-senioren/784-online-winterkampioenschap-nosbo

gjris (Leek!,1463) – XminEplUS1946 (1628?) [C01] Winterkampioenschap – Groep B lichess.org, 12.01.2021
1.e2–e4 e7–e6
2.c2–c3 d7–d5
3.e4xd5 e6xd5
4.d2–d4 Dd8–e7+
(?; niet vroeg Dame ontwikkelen!)
[1. = (-0.02): 4…Pg8-f6 5.Lf1-d3 Lf8-d6 6.Pb1-a3 a7-a6 7.Pg1-f3 0-0 8.0-0
2. = (0.00): 4…Pb8-c6 5.Lf1-d3 Lf8-d6 6.Pg1-f3 Pg8-f6 7.0-0 0-0
3. = (0.01): 4…Lf8-d6 5.Lf1-d3 Pb8-c6 6.Pg1-f3 Pg8-f6 7.0-0 0-0
4. = (0.01): 4…h7-h6 5.Pg1-f3 Pg8-f6 6.Lf1-d3 Lf8-d6 7.0-0 0-0
5. = (0.01): 4…Lc8-f5 5.Pg1-f3 Pg8-f6 6.Lf1-d3 Lf5xd3 7.Dd1xd3 Lf8-d6 8.0-0 0-0
6. = (0.12): 4…a7-a6 5.Lf1-d3 Pg8-f6 6.Pg1-f3 Lf8-d6 7.0-0 0-0
7. = (0.08): 4…Dd8-f6 (?) 5.Lf1-d3 Lf8-d6
8. = (0.10): 4…c7-c6 5.Lc1-f4 Lf8-d6 6.Lf4xd6 Dd8xd6 7.Lf1-d3 Pg8-f6 8.Pg1-f3 Dd6-e7+ 9.Pf3-e5 Pf6-d7 10.0-0 Pd7xe5 11.d4xe5 Pb8-d7 12.f2-f4 0-0
9. = (0.10): 4…Lc8-e6 5.Lc1-f4 Lf8-d6 6.Lf4xd6 Dd8xd6 7.Lf1-d3 Pg8-f6 8.Pg1-f3 Pb8-c6 9.Pb1-d2 0-0-0 10.0-0
10. = (0.19): 4…Lf8-e7 5.Lf1-d3 Pg8-f6 6.Pg1-f3 0-0 7.Lc1-f4 Le7-d6 8.Lf4xd6 Dd8xd6 9.0-0] 5.Dd1–e2 [5.Lf1–e2 Pg8–f6 6.Pg1–f3 De7–d8 7.0–0 Lf8–d6 8.Tf1–e1 0–0 0.12/22] 5…Lc8–g4 6.f2–f3
[1) 6.De2xe7+ Pg8xe7 7.Lc1–f4 Ke8–d7 8.Pb1–d2 Pb8–c6 9.Lf1–e2 h7–h5 10.Pg1–f3 Pe7–g6 11.Lf4–e3 Lf8–d6 12.0–0 -0.08/22;
2) 6.Pg1–f3 Lg4xf3 7.g2xf3 De7xe2+ 8.Ke1xe2 Lf8–d6 9.Th1–g1 Ke8–f8 -0.11/22;
3) 6.f2–f3 Lg4–e6 7.Lc1–f4 Pb8–c6 8.De2–e3 0–0–0 -0.17/22]

6…De7xe2+ [0.23/22] [6…Lg4–e6-0.20/20] 7.Pg1xe2 Lg4–e6
8.Pe2–f4 Pg8–f6
9.Pf4xe6 f7xe6
(Wit heeft een Loperpaar)
10.Lc1–f4 c7–c6 [10…Lf8–d6 11.Lf1–b5+ Ke8–f7 12.Lf4xd6 c7xd6 0.18/22] (spanning op de darmen …)
11.Pb1–d2 Pb8–d7
12.0–0–0

wKc1,Nd2,Bf1,f4,Rd1,h1,Pa2,b2,c3,d4,f3,g2,h2/bKe8,Nd7,f6,Bf8,Ra8,h8,Pa7,b7,c6,d5,e6,g7,h7
12…0–0–0
[1) 12…Ke8–f7 (rokade minder nodig want de Dames zijn van het bord) 13.Kc1–b1 Ta8–e8 14.Pd2–b3
Pf6–h5 15.Lf4–e3 Lf8–d6 0.54/23;
2) 12…c6–c5 13.Kc1–b1 Ta8–c8 14.Lf1–d3 c5xd4 15.c3xd4 Pf6–h5 16.Lf4–e3 Lf8–d6 17.Td1–c1 0–0 0.54/22;
3) 12…Ta8–c8 13.Kc1–b1 c6–c5 14.Lf1–d3 c5xd4 15.c3xd4 Pf6–h5 16.Lf4–e3 Lf8–d6 17.g2–g3 Ph5–f6 18.Th1–e1 0–0 0.63/22] 13.Lf1–d3 [13.g2–g4 Pd7–b6 14.Td1–e1 Lf8–d6 15.Lf4–g3 Th8–e8 16.Lf1–d3 Kc8–c7 17.Te1–e2 Te8–e7 18.Th1–e1 Ld6xg3 19.h2xg3 0.93/22] (dat is al bijna een pion meer)
13…Pf6–h5 (nog eens spanning op de darmen …)

36.Lf5–c2 Ph5–g3
(het lijkt me dat mijn remiseaanbod nu niet overgekomen is)
37.a2–a4? [-1.82/29]

wKd4,Bc2,Pa4,b4,c3,f3,g2/bKd6,Ng3,Pa7,b5,d5,f4,h6
[37.Lc2–d3=0.00/32] 37…a7–a6? [0.04/28] [Zwart zou moeten proberen 37…b5xa4–+ -1.82/29 38.Lc2xa4 Pg3–f5+ 39.Kd4–d3 Pf5–h4] 38.a4xb5 a6xb5
39.Lc2–d3 Kd6–c6?
[4.36/31] [39…h6–h5= en Zwart blijft veilig. 0.00/33]
50.Lb5–d3
[Normal. Nauwkeurigheid: Wit = 64%, Zwart = 58%.] 1–0

Nog 3 x 0 in deze ronde (1 x regl.?) en 2 x 1 voor de onzen.

Het begin van de inleiding staat in de steigers. Om te stijgen!

Het feuilleton gaat door. Om 18.00 uur op het menu: aardappels + rode biet (met ui en noodmuskaat); dat werd dus herhaling van zitten …

XminEplUS1946 (1593) – Appelflappel (Emmen, 1154) [D06] 19.01.2021 (5)

9.Pb1-c3 h7-h5? [3.84/22] (nog eens “geen openingszet” – geen pion in het centrum; ik twee)

wKg1,Qd1,Nc3,f3,Be2,e3,Ra1,f1,Pa2,b2,d4,e4,f2,g2,h2/bKe8,Qd8,Nb6,c6,Bc8,f8,Ra5,h8,Pa4,b7,c7,e7,f7,g7,h5
[9…e6 was nodig. 2.30/19 10.d5 exd5 11.Lxb6 cxb6] 10.d5 (had ook eerder gekund)
10…Lg4 (een tegenaanval, die vies tegenvalt; geen kandidaatzet)
11.dxc6 Lxf3 [21.49] [11…Dxd1 4.85/23 12.Tfxd1 bxc6] 12.Dxd8+ Kxd8
13.Lxf3
[4.76] [13.cxb7 Wit wil matzetten met Tfd1+. 20.94/21 13…Pd7 14.Tfd1] (wel naar gekeken …)

19…Ta5-c5

wKg1,Nc7,Bg4,Ra1,f1,Pa2,b2,b7,e4,f2,g2,h2/bKe7,Nd7,Bf8,Rc5,Pa4,e5,f7,h6
20.Pd5+ [17.64] [20.Lxd7 #10/18 Txc7 21.b8D Tb7 22.Dxb7 Kf6 23.Le8 Le7 24.Tfc1 Kg6 25.Dxe7 Kh5 26.Dxf7+ Kg5 27.Dg6+ Kh4 28.Dh5#] 20…Txd5 21.Lxd7 Kxd7 22.b8D (tussendoel bereikt: “na dizze een frizze”)

29.Da5#
[Nauwkeurigheid: Wit = 50%, Zwart = 0%.] (Huh, Fritz?)
1–0

In ronde 5 4 x winst, 2 x ‘0’ voor ScA-ers.
Scorebord na 5 (van 9) ronden:
A. (38 dln.)
25. Herdersmatje96 2
32. grootmeester50 1

B. (53 dln.)
12. Vincentrbr 3.5 uit 4
16. WillemCruyff 3
35. XminEplUS1946 2
46. nanning 1 uit 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *