Assen 2 (NOSBO-4tallenB) en nog wat …

2 december 2022 Assen 2 – Hoogeveen 3 : 3-1 (NOSBO4tB r.2)

We hadden onze gemiddelde rating wat opgekrikt: 1525 tegen 1485 in r.1. Terwijl die van onze bezoekers dat helemaal niet nodig maakte: nu 1219, toen 1450. Maar met minder kan het wel eens beter gaan (Assen 3 KNSB in Arnhem). Andere vergelijking: zo meteen wel diagrammen (met vraagstellingen), waarvan het gemis in het verslag ‘Gron.Comb. 3 – ScA 2’ is gemeld.
Schrijver dezes deed “langs de lijn” mee.


Bord 1 Benjamins, Sander 1450 – Boer, Jan 1611 : 1-0
‘Benjamins’ doet in Hoogeveen e.o. denken aan sport èn deze was verreweg de jongste van het stel. Hij vond Jan (voor zijn leeftijd?) verschrikkelijk snel zetten.
Dit had onze man een kwaliteit kunnen kosten:

15.Pdxe4

2rqr1k1/pp1n1pp1/2p2b1p/5b2/3PN3/2N3P1/PP3PBP/R2QR1K1 b – – 0 15
15…Db6? [1.51] [Zwart zou moeten proberen 15…Pb6 -0.10] 16.Pxf6+? [-0.52] [16.Pd6 1.51 Lxd4 17.Dd2;
16.Dd2 Tb8 17.Tad1 Lg4 18.f3 Lf5 19.Pa4 Dc7 -0.12;
16.Pa4 Dc7 17.Pac3 g6 18.Pxf6+ Pxf6 19.Txe8+ Txe8 -0.22] 16…Pxf6 17.b3 [-1.07] [17.Dd2 -0.51]

We komen er weer in na
26.Le4+ f5
[26…g6 27.Df4 Dd4 28.h5 Kg8 29.hxg6 fxg6 0.13]

1Q6/pp4pk/1q2b2p/5p2/4B2P/1P4P1/P2r1P2/2R3K1 w – – 0 27
27.Lxf5+! [-3.27] [27.Df4 Txa2 28.Lxf5+ Lxf5 29.Dxf5+ Dg6 0.80] 27…Lxf5–+
28.Df4
(dubbele aanval)
28…Txa2 [0.46] [28…Da5–+ Wit moet nu …Dd5 voorkomen. -3.31/15 29.g4 Ld7 30.De4+ Kg8] (Kort hierna zag ik bij Benjamins ong. 5 minuten op de klok, bij Jan ong. 1 uur …)
Tenslotte:
52.Txa3? [-12.41] [52.Ka2 -1.46]

8/8/6p1/6Pp/1k3r1P/R7/1K6/8 b – – 0 52
52…Tf2+
(Of 52…Txh4? Maar dat is Stap 1 en de tekstzet is een beslissend (!) stapje verder.)
[Blunder waarde: Wit=0.58/Zwart=0.45] 0–1

Bord 2 Werff, Cor v.d. 1593 – Peek, Jan 1338 : 0-1
Cor was de eerste van de onzen, die de opening voltooide. Vlot is anders en met niet veel voordeel ook.
17.e4 Lc7

2rqr1k1/1pb2ppp/p1p1pn2/7b/1P1PP3/P1BB1N1P/5PP1/R2Q1RK1 w – – 0 18
18.De2 Lg6 [0.68] [18…Lxf3 0.27/20 19.Dxf3 e5] 19.Pe5 Lxe5
20.dxe5 Ph5
21.Lc2
[Sterke dreiging met De3.] 1. (1.07): 21.g3 f6 22.De3 fxe5 23.Lxe5 De7 24.g4 Pf6 25.f4
2. (1.04): 21.Tfd1 Pf4 22.De3 Pxd3 23.Txd3 Dc7 24.Ld4 Ted8 25.Td2
3. (1.04): 21.De3 Pf4 22.Tfd1 Pxd3 23.Txd3 Dc7 24.Ld4 Ted8 25.Td2

Helaas verspeelde hij na 23…Pf4 [met als doel …Pe2+.(is een vuile indringer)]

2r1r1k1/1p3ppp/p1p1p1b1/4P3/1P2PnP1/P1B5/2B2PP1/R4RK1 w – – 0 24
24.Tac1? [-3.69] [24.Tfe1 houdt de druk op de ketel. 0.86] (Een gecompliceerd spel is schaken; moet je zelfs wel een veldje onder controle nemen.)
een volle Loper en … 36.Td7 c5
[Blunder waarde: Wit=0.47/Zwart=0.17 (very precise)] 0–1
Hoogeveen 3 gaat met minstens 1 punt naar huis.
(Tegen Peek liet ik ooit, ooit een Dame binnenstaan, die ik met een röntgenaanval (en Loperwinst) had kunnen verdrijven. Tot groot ongenoegen van Jan van den Brink …)

Bord 3 Kamperman, Dirk 989 – Akkerman, Jan 1406 : 0-1
De partij was met C+P niet te verwerken; dus zelf van Jan z’n PDF ingevoerd.
Deze Jan was heel gauw de bovenliggende partij en bleef dat. Is het dan wat sneu, als Dirk een matdreiging over het hoofd ziet?
21…Dd6! (de val)
[[#] Hopen op …Lxg4.]

r3r1k1/1pb2pp1/p2q3p/2p2b2/2Pp2N1/P2P3P/1P1QBPP1/1R2R1K1 w – – 0 22
22.Tf1? [-16.65] [22.g3 -1.93;
1) 22.g3 h5 23.Ph2 h4 (doordenderen) 24.Lg4 Lxg4 25.hxg4 hxg3 26.Pf1 gxf2+ 27.Dxf2 -3.62 (? -1.96 op dit punt = pluspion);
2) 22.f4 h5 23.Ph2 Te3 24.Lxh5 Tae8 25.Pf1 g6 26.Lf3 Lxd3 27.Pxe3 -3.11;
3) 22.Pxh6+ gxh6 23.g3 b5 24.Lg4 Lxg4 25.hxg4 bxc4 26.dxc4 a5 27.b3 Txe1+ 28.Dxe1 -3.70] 22…Lxg4
23.f3 Dh2+
24.Kf2 Lg3#

[ Blunder waarde: Wit=0.96/Zwart=0.33] 0–1

Bord 4 Huijsman, Fred 1489 – Weerd, Josha de 1097 : 1-0
Fred mailt 3-12: “Goedemiddag Tinus, Hierbij mijn partij. Niet de moeite waard om te publiceren. Ik speelde niet goed, kon weer eens mijn neiging om iets te forceren (vaak met slechte afloop) niet weerstaan. Maar gelukkig gaf de tegenstander zijn dame weg. Groet, Fred.”
(Ik zag het moeizaam gaan en wat meer tijd verbruiken. Waar forceerde hij dan?)
18.f5 [0.28] [ Beter is 18.a4 0.99; (zie bij 11.) ] 18…0–0–0
1) 18…exf5 19.Lxf5 g6 20.Lc2 0–0–0 0.41;
2) 18…0–0–0 19.b4 Pe4 20.Lxe4 dxe4 21.Pd4 0.77 (ontijdig, nu te vroeg, voltooien van de opening);
3) 18…Pa4 19.fxe6 Dxe6 20.Pd4 Dxe5 21.Pxb5 Pb6 22.Pd4 0–0–0 0.80]

2kr1r2/1bp1qpp1/p3p2p/1pnpPP2/8/2P1PN2/PPB1Q1PP/R4RK1 w – – 0 19
19.Pd2
1) 19.b4 Pe4 20.Lxe4 dxe4 21.Pd4 exf5 22.a4 0.68; (pionnenspel in middenspel …)
2) 19.fxe6 Dxe6 20.b4 Pd7 21.a4 0.30;
3) 19.a4 bxa4 20.fxe6 Dxe6 21.Lxa4 0.28] 19…Pd7 [0.19/20] [19…exf5 -0.40 (ai, Fred) 20.Lxf5+ Kb8] 20.fxe6 [-0.13/20] [20.a4 0.19/20] 20…Dxe6 [0.19/20] [20…Pxe5 voelt sterker. -0.13/20 21.exf7 Txf7] 21.Dh5 [-0.83] [21.a4!= 0.19; (voor de 3e keer?)]

2kr1r2/1bpn1pp1/p3q2p/1p1pP2Q/8/2P1P3/PPBN2PP/R4RK1 b – – 0 21
21…Pxe5? [7.37] (wat erg voor Zwart!)
1. -/+ (-0.79): 21…Dxe5 22.De2 Tde8 23.Tfe1 f5
2. =/+ (-0.57): 21…f6 22.Pb3 Dxe5 23.Dxe5 fxe5
3. =/+ (-0.57): 21…Tde8 22.Pf3 Pxe5 23.Pd4 Db6
4. =/+ (-0.55): 21…g6 22.Dxh6 Pxe5 23.Df4 f5
5. =/+ (-0.47): 21…Kb8 22.Pf3 De7 23.Tae1 f6
6. = (-0.29): 21…De7 22.Lf5 Lc6 23.Tfd1 Tfe8
7. = (-0.18): 21…Lc6 22.Pf3 Kb7 23.a4 Tde8
8. = (-0.24): 21…g5 22.De2 Kb8 23.a4 bxa4
9. = (-0.08): 21…Db6 22.Tae1 g6 23.Dh3 Tde8
10. = (-0.08): 21…De8 22.Lf5 Kb8 23.Lxd7 Txd7
22.Lf5+– [Wit is duidelijk aan het winnen.] 22…g6
23.Lxe6+ Pd7
24.Lxd7+ Txd7
25.Dxh6

[ Blunder waarde: Wit=0.41/Zwart=0.39] 1–0
(Dus, als je geen zinnige zet met een stuk kunt vinden, kijk eens naar je pionnen?)
“Fred wint mooi!” Trijnko Visscher

Een week later. Niet langs de lijn èn niet voor de buis. Een kennismaking.
Spriensma, T. (1331) – Groeneveld, Henry (1563) : 0-1
ScA IC (13), 09.12.2022
… maar met z’n viertjes achter de borden.
1.d4 b5 Poolse verdediging (niet: Sokolsky in de achterhand of Oerang Oetanj op z’n kop)
“In de opening heb je veel vrijheid. Maar er is ook zoiets als openingsdicipline. Wat is een openingszet en wat niet echt?”
2.e4 a6
3.Pf3 Lb7
4.Ld3 e6
5.0–0 c5
6.b3N
[tegen c4 0.33] (om te fianchetteren …)
[6.a4 0.74;
6.dxc5 Lxc5 7.a4 (7.Pc3 Pc6 8.e5 f5 Kashlinskaya,A (2459)-Bosboom,M (2403) Amsterdam 2018 0–1)
7…b4 (7…Db6 8.De2 b4 Dudukin,I (2420)-Janturin,A (2385) Moscow 2004 1–0)
8.Pg5 Df6 9.Dh5 g6 Zelcic,R (2529)-Jeric,S (2333) Ljubljana 2000 0–1] 6…Pf6
7.Te1 Le7
[0.79] [7…cxd4= Houdt de balans. 0.18 8.a4 Pc6] 8.Lb2 [0.30] [8.e5 0.79 Pd5 9.a4] 8…cxd4=
9.Pxd4 d6
10.Pd2 Pbd7
11.c4 Pc5
12.Lc2 bxc4
13.Pxc4

[1) 13.Pxc4 0–0 14.f3 Pcd7 0.14 (toch!; zo geen isolani);
2) 13.bxc4 0–0 14.Df3 Pfd7 0.00;
3) 13.b4 Pd3 14.Lxd3 cxd3 -0.14] 13…Pcxe4

r2qk2r/1b2bppp/p2ppn2/8/2NNn3/1P6/PBB2PPP/R2QR1K1 w kq – 0 14
14.Lxe4 [14.f3!? d5 15.fxe4 dxc4 16.e5=] 14…Pxe4
15.De2
[-0.99] [15.Pxe6= -0.29 fxe6 16.Dg4]

En ook Ned. verloor in Q.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.