Ermelo, 16-19 februari

      1 reactie op Ermelo, 16-19 februari

Van 16 t/m 19 februari 2023 was het Open NSVG (Ned. Schaakver. van Visueel Gehandicapten) Kampioenschap 2023 in hotel Dennenheul in Ermelo. Er waren 29 deelnemers, onder wie 3 vrouwen en 4 buitenlanders; voor mij 13 nieuwe gezichten. De rating varieerde tussen 971 en 1942 (Fide), 855 (KNSB) en 0 (nog geen). Er is in één groep gespeeld, waar wel ietsjes voor te zeggen valt. De locatie was prima, zij het dat er op zaterdag geen ei op tafel kwam. Ik ging omdat m’n bb-fysio (met een tip van de therapeute) afgelopen was.
Jan Boer en ik vertrokken 14.53 met NS uit Assen en in Zwolle voegde Norbert Raestrup (Duitsland) zich bij ons (met een lieve NS-begeleidster). En hij vertelde iets over Thecla (Haaksbergen) en herhaalde voor mij de eerste van zijn drie ‘Blindenwitzen’. We stapten opeens niet uit in Harderwijk (voor een bus), maar in Ermelo zelf voor een taxi. Normaal lopen zou 19 minuten duren. Het wachten in motregen ook.
Het installeren op de afzonderlijke kamers kon beginnen. 18.30 diner en een minuut stilte voor
Pieter Couwenberg, oudvoorzitter; 20.30 ronde 1.

Om maar met drie partijfragmenten van Jan te beginnen. Nu is hij NSVG-voorzitter en voornaam organisator van dit toernooi.
Hij had in ronde 1 Margriet Martensen (1347, Veluws S.G.) en won met zwart (41.Tb7 Td1# 0-1); in ronde 2 van Cor Tesselaar (1525, alleen NSVG) (70.f8D 1-0); in ronde 3 van Eva Dekens vlotter (z.r., SV Hoogland) (31.Dxf7+ 1-0).
3 uit 3, maar niet om te denken “Wat gebeurt hier?”

Harnandan,Sergio (1876) (Sc Zeist)Boer,Jan (1676)
NSVG 2023 (4), 19.02.2023 [A43: Schmid Benoni?] 6…Pb8–d7 [0.60] [6…Lf8–g7= 0.05] 7.Pg1–f3 Lf8–g7
8.e4–e5
[-0.14] [8.Lf1–d3 0.64] 8…d6xe5=
9.f4xe5 Pf6–g4

r1bqk2r/1p1nppbp/p5p1/2pPP3/P5n1/2N2N2/1PP3PP/R1BQKB1R w KQkq – 0 10
10.e5–e6 f7xe6 [0.53] [10…Pd7–e5!= -0.22]
19.0–0–0+
[ Blunder waarde: Wit=0.41/Zwart=0.43] 1–0
(En Sergio in de eindlijst tweede en voor de zoveelste keer ‘beste NSVG-er’ en Jan zesde, wel met W-We +0.43)

Boer,Jan (1676) – Feijen,Niels (1633) (Woensel Lichttoren Combinatie (Eindhoven); begeleider?)
NSVG 2023 (5), 18.02.2023 [C02: Frans: Doorschuif Variant?] 14.Dd1–b3 [0.45] [14.Pa4–c5 0.90] 14…Lf8–h6 [1.09] [14…b7–b6 0.45]

2rqk2r/pp1b1p2/2n1p1pb/3pPn1p/NP1P4/PQ1B1N2/1B3PPP/R4RK1 w k – 0 15
15.Pa4–c5 b7–b6
16.Ld3xf5
[-0.18] [16.Pc5–b7 0.81 Dd8–c7 17.Ld3xf5 Dc7xb7 18.Lf5–d3] 16…g6xf5?? [3.12] [16…b6xc5= en Zwart heeft geen zorgen. -0.18 17.Lf5–c2 c5–c4] 17.Pc5–b7+– Dd8–c7
18.Pb7–d6+ Ke8–e7
[4.98] [18…Ke8–f8 was de moeite waard. 3.12 19.Pd6xc8 Ld7xc8] 19.Pd6xc8+ [2.53] [19.b4–b5 4.98]
56.Td5–h5#
[Blunder waarde: Wit=0.79/Zwart=0.62] 1–0

Mehra,Roger (1928) S.V. EsPion, daar trainer van Yung, Aeron (1343 en 3.0) – Boer,Jan (1676)
NSVG ONK 2023 (6), 19.02.2023 [A57: Benko/Volga Gambiet? (geliefd bij Jan)] 8.Lc1–f4
1. (-0.48): 8…g7-g5 9.Lf4-c1 Pf6xe4 10.Lf1-c4 Pe4-f6
2. (-0.23): 8…Pb8-d7 9.Lf1-d3 h7-h6 10.a2-a4 g7-g5
3. (-0.18): 8…Pf6xe4 9.h2-h4 Dd8-b6 10.Dd1-e2 Lc8-d7
8…Pb8–d7

r1bqkb1r/3npppp/3p1n2/1NpP4/1p2PB2/8/PP3PPP/R2QKBNR w KQkq – 0 9
9.Pg1–f3 Lc8–a6 [0.18] [9…Pf6xe4 -0.40 10.Dd1–e2 f7–f5] 1. (0.00): 9…Pf6xe4 10.Dd1-e2 f7-f5 11.Pf3-d2
2. (0.20): 9…Lc8-a6 10.Lf1-d3 g7-g6 11.Dd1-e2

18.Ld6xe7!
[ Blunder waarde: Wit=0.50/Zwart=0.94] (De zwarte Koning bleef in het midden door veel penningen van Wit, wiens score nu 6 uit 6 werd.)
1–0

En nu naar zes fragmenten uit mijn partijen (en wat extra’s erbij).
Van de schifting
Afwijking 5 Roman, Hugo – Makkinje, Jeroen 5-18 1/2
Schoffelmeer,Jetse (S.V. Strijdt met Beleid, samen met Lucas de Jong) (1805) – Spriensma,Tinus (1387) NSVG 2023 (1), 16.02.2023 [C01: Frans: Ruil Variant?] 1.e2–e4 e7–e6
2.d2–d4 d7–d5
3.a2–a3N
(uit een lab van SMB; nieuw voor mij en voor mijn boeken) [3.Dd1–e2 d5xe4 4.De2xe4 Zvjaginsev,V (2664)-Malakhatko,V (2578) St Petersburg 2010 1/2–1/2] 3…c7–c5
[Fritz 17: 1) 3…d5xe4 4.Pb1–c3 f7–f5 5.f2–f3 Pb8–c6 6.f3xe4 Dd8xd4 7.Lf1–d3 f5xe4 ( 7…Lf8–c5 8.Dd1–e2 Pc6–e5 9.Pg1–f3 Pe5xf3+ 10.g2xf3 Pg8–f6 11.Pc3–b5 Dd4–d7 12.Lc1–f4 0–0 13.Pb5xc7 f5xe4 14.Pc7xa8 e4xd3 0.22) 8.Pc3xe4 -0.26;
2) 3…Pg8–f6 4.e4–e5 Pf6–d7 5.f2–f4 c7–c5 6.c2–c3 Pb8–c6 7.Pg1–f3 c5–c4 8.Lc1–e3 Lf8–e7 0.19;
3) 3…Lf8–e7 4.Pb1–c3 d5xe4 5.Pc3xe4 Pg8–f6 6.Lf1–d3 Pf6xe4 7.Ld3xe4 0–0 8.Pg1–f3 c7–c5 0.31] 4.Pb1–c3 Pb8–c6
5.e4xd5 Pc6xd4
[0.98] [5…e6xd5 0.43 6.Pg1–f3 Pg8–f6]
21.Df4–c7#
[Blunder waarde: Wit=0.11 (very precise) /Zwart=0.87] 1–0

Van kwaad tot erger(nis)
Spriensma,Tinus (1387) – Tiersma,J.B. (begeleider van Bertus Groot) (1257, alleen NSVG)
NSVG 2023 (2), 17.02.2023
(Om 9 uur beginnen is (voor mij) geen schakerstijd en men moest eens weten wat daarvoor allemaal mis was. Medicijnen wel op de kamer, maar niet opgedoken bijv.)
[E81: Konings-Indisch: Sämisch] (van stal gehaald)
1.d2–d4 Pg8–f6
2.c2–c4 g7–g6
3.Pb1–c3 Lf8–g7
4.e2–e4 d7–d6
5.f2–f3 0–0
6.Lc1–e3 Pb8–d7
7.Dd1–d2 c7–c5
8.d4–d5 Pd7–e5
9.Pg1–e2??
[-2.01] [9.Le3–g5 -0.02; 9.Ta1–d1 e7–e6 1/2–1/2 ; 9.0–0–0 Tf8–e8 10.g2–g4 a7–a6 1/2–1/2] 9…Lc8–h3? [0.71] 10.b2–b3 [0.36] (Ik geef schaaktechnisch toe, dat 10.b3 een zet eerder hoort en dat 20.Dg7 onnozel was.)
[10.Pe2–g3 Hopen op f3–f4. 10…Dd8–d7? 3.06 (Zwart zou moeten spelen 10…Lh3–c8 0.66)];
10…Dd8–c7? [2.13]

r4rk1/ppq1ppbp/3p1np1/2pPn3/2P1P3/1PN1BP1b/P2QN1PP/R3KB1R w KQ – 0 11
11.Pe2–g3 [0.63] [11.f3–f4 (dit heet gewoon ‘uitschakelen verdediger’; Stap 2, les 5)
1. (2.13): 11…Pe5-g4 12.g2xh3 Pf6xe4 13.Pc3xe4 Pg4xe3
2. (2.15): 11…Pf6xe4 12.Pc3xe4 Pe5-f3+ 13.g2xf3 Lh3xf1
3. (2.16): 11…Pe5xc4 12.b3xc4] (de rakker hoopte natuurlijk op het stakkerige 11.gxh3?? Pxf3+ en Dame-winst en wie wordt nu de st…..?)
11…a7–a5 [1.73] 12.Ke1–f2 [0.63] [12.f3–f4 1.73 Pf6–g4 13.f4xe5 Pg4xe3 14.e5xd6 (14.Dd2xe3 Lh3–d7) 14…e7xd6 15.Dd2xe3 (15.g2xh3 Lg7–d4)] 12…Lh3–d7
13.Lf1–e2 Tf8–b8
[1.18] [13…h7–h5 0.47] 14.h2–h4 [0.28] [Wit zou moeten proberen 14.h2–h3! 1.18] 14…Ld7–e8 [0.73] [14…a5–a4= kan beter zijn. 0.28] 15.h4–h5 a5–a4! (de afgang van Wit heeft zich wel ingezet)

37.Kf2–f1 Te4xe1#
0–1

(Dank voor wat hulp bij de correctie van mijn notatie! Ja …)

Van de middag
Gooijers,Richard
(1286) (S.V. Heerhugowaard, begeleider Piet Konijn)Spriensma,Tinus (1387)
NSVG 2023 (3), 17.02.2023 [C02: Frans: Doorschuif Variant] 14…a7–a6? [0.42] [14…Pc6xe5! -1.25 15.Pf3xe5 Ld7xb5] (voor mij te moeilijke combinatie)
15.Pb5–d6+! Lf8xd6

2r1k2r/1p1b4/pqnbp1pp/3pP1p1/3P2P1/P3BN2/1P2QP1P/R3K2R w KQk – 0 16
16.e5xd6 Db6–b3 [0.55] [Zwart zou moeten proberen 16…0–0 0.00] 17.Ta1–d1 [0.00] [17.h2–h4 0.55] 17…0–0 [Hopen op …Pc6–b4!] 18.Pf3–e5? [-13.52] [18.Td1–d3= 0.00 Db3–a4 19.0–0] (Wat een naar omslagpunt!)
18…Pc6xe5–+ [Zwart is duidelijk aan het winnen.] 19.d4xe5 Ld7–b5 (ook toeval, dat dit in de stelling zat)
20.De2–d2 Tc8–c2 [Blunder waarde: Wit=0.86/Zwart=0.39] 0–1
(“Schaken kan prettig en gezellig, maar pittig zijn. Schaken kan vreugde geven, als je wint en je weet ook nog hoe. Schaken kan “begeesterd” – met Norbert in de trein – gaan, als met meestal de beste zet wint of remise speelt.” Bedacht in het lange weekend 16-19 februari.)
Nabespreking onder een drankje van de winnaar. Na 10.Lc1–e3 g7–g5 [Wit is iets beter.]

r3kb1r/pp1bnp2/1qn1p2p/3pP1p1/3P4/P1NBBN2/1P3PPP/R2QK2R w KQkq – 0 11
11.g2–g4 [0.63] [Wit zou moeten spelen 11.b2–b4 0.99] (Je reageerde te flitsend?)
1. (1.04): 11.b2-b4 Lf8-g7 12.Ta1-c1 Db6-d8 13.Pc3-b5
2. (1.03): 11.h2-h4 g5-g4 12.Pf3-d2 h6-h5 13.Pd2-b3 Pc6-a5 14.Pb3xa5 Db6xa5
3. (1.00): 11.Ta1-c1 Ta8-c8 12.b2-b4 a7-a6 13.Pc3-a4 Db6-c7 14.0-0 Pe7-f5
(De methode van de coach, Piet Konijn: “Tel de aanvallers!”)
11…Ta8–c8
12.Pc3–b5
[0.45] [12.Pc3–a4 0.82 Db6–d8 13.h2–h4 g5xh4 14.Pa4–c5 (14.Pf3xh4 Pc6–a5; 14.Th1xh4 Pe7–g6) ]

Van een compliment
Spriensma,Tinus
(1387) – Stroomer,Nathan (1153 = TPR, alleen NSVG)
NSVG 2023 (4), 18.02.2023 [D60: Damegambiet Geweigerd] Na 18.Lg3xe5 Tf8–d8

2qr2k1/1b2bpp1/p1r1pn1p/1p1pB3/3P4/P1NBP3/1PR1QPPP/4R1K1 w – – 0 19
19.f2–f4 [-0.50] (Ik schrok voor mezelf: voordat je het weet is e5-L immobiel en verloren) [19.Te1–c1 Dc8–a8 20.De2–f3 Pf6–d7 21.Le5–f4 0.51] 19…Pf6–e8 [0.20] [19…Pf6–d7 20.De2–h5 f7–f6 21.Tc2–f2 Kg8–h8 -0.13] 20.f4–f5 [-0.52] [ Wit zou moeten proberen 20.De2–g4 0.12] 20…Le7–d6 [0.31] [20…e6xf5 -0.52 21.De2–f2 g7–g6]
27.Tf1xf7
[Blunder waarde: Wit=0.36/Zwart=0.32] ½–½
(Waarom compliment? Het lijkt me dat dit pas zijn derde toernooi is. T/m 8…0-0 speelde hij de opening gedisciplineerd. Daarna 12 x ‘de beste zet’, 1 x zelfs met ! Voor het compliment kreeg hij maar één punt voor ‘Bye gekregen’. Hij ging erna toch niet naast zijn schoenen lopen?)

Van de oudsten/veteranen – de oudste tegen de iets jongere
Groot,Bertus
(1273, Schaakmat Westland (begeleider J.B. Tiersma en geleidehond)Spriensma,Tinus (1387)
NSVG 2023 (5), 18.02.2023 [B44: Siciliaans: Taimanov: 5 Pb5?] (Groot zette vijf keer een ruil in; ik drie keer. “Ruilen doet huilen”?)
Na 23.Lg4–e2 [ -2.06] [23.Dc1–e3 -0.80]

5r2/p1q1r1kp/b1p3p1/3p4/4p3/6P1/PPP1BPP1/1RQ1R1K1 b – – 0 23
23…La6–c8 [-0.70] [23…e4–e3! -2.06 24.f2–f4 La6xe2 25.Te1xe2 g6–g5 26.f4xg5 (26.Te2xe3? Dc7–b6–+) 26…Dc7xg3] (Ik heb wel genoten van mijn pionnenstructuur in deze partij. Maar wat doe je er vervolgens mee?)
24.Dc1–e3 Te7–f7
25.De3–d4+ Kg7–g8
26.Te1–f1 Lc8–e6
27.Dd4–e3
[-0.60] [27.b2–b4 -0.28] 27…Le6–f5 [-0.27] [27…Dc7–b6 -0.60 28.De3xb6 a7xb6] 28.De3–f4 [-1.18] [28.c2–c4 -0.27] 28…Dc7–b7 [-0.50] [28…Dc7xf4 -1.18 29.g3xf4 Lf5–e6]
54…Kf5–e6?
[#20] [54…Kf5–e4 0.00 55.Kf2–e2 Ke4–d4] 55.Kf2–e3 Ke6–d6 [ Blunder waarde: Wit=0.69/Zwart=0.93] 1–0

(’s Avonds was ’t Tombola en zowaar een prijsje. En toen nog Norbert overtuigen. Het moet gebeurd zijn in ronde 4:) Raestrup, Norbert-Tiersma, Jan Bouke 0-1.
1.e2–e4 e7–e5 2.Pg1–f3 Pb8–c6 3.Lf1–c4 Pc6–d4 4.Pf3xe5

r1bqkbnr/pppp1ppp/8/4N3/2BnP3/8/PPPP1PPP/RNBQK2R b KQkq – 0 4
Vraag van Norbert: “Is dit nog goed?” Ik: “Ik denk dat het een val is.”
We hebben met moeite veel bekeken. Nu dan maar Fritz 17:
1. (-0.43): 4…Dd8-g5 5.Lc4xf7+ Ke8-d8 6.0-0 Dg5xe5 7.c2-c3 (0.68?)
2. (0.13): 4…d7-d5 5.Lc4xd5 Dd8-g5 6.Ld5xf7+ Ke8-d8 7.d2-d3 (0.00?)
3. (1.62): 4…Pd4-e6 5.Pb1-c3 d7-d6 6.Pe5-f3 Pg8-f6 7.0-0 (1.53?)
4. (1.63): 4…Pg8-h6 5.c2-c3 Pd4-e6 6.Pe5-f3 d7-d6 7.0-0 (1.55?)
5. (1.66): 4…Dd8-f6 5.Pe5xf7 b7-b5 6.Lc4-d5 c7-c6 7.c2-c3 (1.76?)
6. (1.98): 4…Dd8-e7 5.Pe5xf7 d7-d5 6.Lc4xd5 Pg8-f6 7.Pf7xh8 Pf6xd5 (2.10?)
7. (2.02): 4…Dd8-h4 5.Lc4xf7+ Ke8-d8 6.d2-d3 Pg8-h6 7.c2-c3 (2.10?)

‘6’ was mijn hoofdidee. Bij Fritz varieert het naargelang je “hem” korter of langer ziet “rekenen”. Ja, wat moet je ermee? Stelling: Jij moet het al heel bont maken en je ‘Gegenüber’ al heel sterk zijn om vanuit de opening al te verliezen c.q. te winnen.

Van de twee “snoepjes” in de “finale”
Spriensma,T..
(1387) – Van Onacker,Franky (1345) [D21] NSVG 2023 (6), 19.02.2023 [D21: Damegambiet Aangenomen: 3 Pf3 Zijvarianten] (Franky is de tweede Belg en zat nog aan de bar, toen ik laat naar m’n kamer ging.
Na 23.Pf3–h4 e5–e4? [3.26] [23…Td8–d2 1.40]

r2r4/1p2kp1B/p1n2p1R/2q5/4p1bN/1P2P3/P4PPP/1Q3RK1 w – – 0 24
24.Db1xe4+ Lg4–e6 (staat gepend)
25.Ph4–f5+ (van de rand dankzij penning) [25.De4–f4 Dc5–e5 26.Ph4–f5+ Le6xf5] 25…Ke7–f8? [5.40] [25…Ke7–d7 is een betere verdediging. 3.28 26.Th6xf6 Dc5–e5 27.De4xe5 Pc6xe5] 26.Th6xf6 [Dreigt te winnen met De4xe6. (dankzij penning)] 26…Pc6–e5
27.Pf5–h6
[4.80] [27.f2–f4 11.66 Le6xf5 28.Tf6xf5] 27…Td8–d7 [6.98] [27…Td8–d6 4.80 28.b3–b4 (28.De4xb7 Le6–d5) 28…Dc5–b5 29.Ph6xf7 Pe5xf7 30.Tf6xe6 Db5–d5] 28.f2–f4 (als die penningen niet helpen, snoepen = verdediger uitschakelen?)
28…Ta8–d8
29.De4–b1?
[-1.11] (Ik dacht dat het verdedigend misschien nog kon houden …) [29.f4xe5+– De4–g6 zou dodelijk zijn nu. 17.39 29…Td7–d1 30.Ph6xf7 Td1xf1+ 31.Tf6xf1 (die was er ook nog) ]

3r1k2/1p1r1p1B/p3bR1N/2q1n3/5P2/1P2P3/P5PP/1Q3RK1 b – – 0 29
29…Dc5xe3+
30.Kg1–h1
30…Kf8–g7?
[6.32] (dubbele dreiging H+H)
31.Tf6xe6? [-0.58] [6.85 31.f4xe5 De3xe5 32.Tf6xf7+ Le6xf7 33.Ph6xf7 Td7xf7 34.Db1-g6+ Kg7-h8 35.Dg6xf7 De5-e8 36.Df7xb7 De8-d7 37.Db7xd7 Td8xd7 38.Lh7-b1 Td7-d2] 31…f7xe6
32.f4xe5 Kg7xh6
[#1/6] [32…De3xh6 -0.32 33.Lh7–e4 Dh6–h5] 33.Db1–g6# [Blunder waarde: Wit=0.97/Zwart=0.95] 1–0

(Met abdijbier naar de lunch en daar vertelde ik nog van twee boeken uit Vlaanderen: Firmin Criel, ”Jantje is dood” (2005) (een schaakcrimi) en “Meester mitraillette” om WO I te gedenken aangeschaft en toen naar Ieper ( https://de4besteboeken.jouwweb.nl/meester-mitraillette/samenvatting-1 )

Evaluatie
Ik ben mezelf niet meegevallen in dit toernooi; 2 x 2 partijen (90 min. +30 sec) op 1 dag. Nou ja, als ik die 2 x remiseaanbod had aangenomen, dan had het 3.5 uit 6 kunnen zijn. (As is verbrande turf.)
Het lijkt me dat naast kennis en ervaring of praktijk en theorie het waarderen van positie (= “lezen van de actuele stelling”) de hele partij door een hoofdzaak is. Waarschijnlijk iets voor deel 1 van m’n project. Iets waaraan te werken valt.
Elders foto’s?

1 gedachte over “Ermelo, 16-19 februari

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.