Assen ook dit seizoen in Meesterklasse C

Door alle perikelen rond COVID-19 konden er afgelopen voorjaar geen plaatsingswedstrijden voor de landelijke jeugdcompetitie georganiseerd worden, maar dat betekent gelukkig niet dat die komend seizoen niet door kan gaan. De plaatsingswedstrijden voor de D- en E-categorie zijn naar september verplaatst, en in de C-categorie konden teams zich vrij inschrijven. Eind augustus heb ik daarom de spelers van het succesvolle C-team van vorig jaar gevraagd of ze weer mee wilden doen; gelukkig wilden ze dat allemaal wel, en dus zijn we er dit seizoen wederom bij! Het zal overigens wel de laatste keer zijn dat we met dit team in de C-categorie kunnen uitkomen; drie van de vier spelers vier(d)en dit jaar hun 14de verjaardag, en zijn dus volgend jaar niet meer gerechtigd…
Verder lezen

Corona-protocol voor de clubavonden van sc Assen

Voor het deelnemen aan de clubavonden is het belangrijk dat iedereen zich aan dit Corona-protocol houdt, om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Het bestuur heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de clubactiviteiten op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. De medewerking van alle leden is nodig om het veilig te houden. Dit is dus een verantwoordelijkheid van alle aanwezigen.

Belangrijk:
Kom niet naar de clubavond als je één van de vragen van deze checklist met “ja” moet beantwoorden!


Leden uit risicogroepen (waaronder ouderen boven 70 jaar) moeten zelf een afweging maken of ze willen verschijnen op de clubavond. Raadpleeg eventueel uw huisarts voor advies.

Elke clubavond is er een Corona-verantwoordelijke aanwezig. Dit is een bestuurslid van sc Assen.
(Indien er geen bestuurslid aanwezig is op de clubavond, heeft het bestuur een vervanger geregeld)

Deze Corona-verantwoordelijke:

 • Onderhoudt contact met de zaalbeheerder van de accommodatie over de voorzorgsmaatregelen.
 • Ziet toe op de naleving van de regels. De aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke moeten
  opgevolgd worden.
 • Denkt na over de opstelling van de tafels en borden en zorgt dat deze in de gewenste opstelling
  staan.
 • Handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen wanneer er zich situaties voordoen waarin de
  regels niet voorzien, en krijgt ook van de andere clubleden de ruimte om te handelen naar eigen inzicht.

Accommodatie

’t Markehuus heeft reeds allerlei (hygienische) maatregelen genomen. De leden van sc Assen moeten zich natuurlijk ook houden aan de regels van ’t Markehuus (oa desinfectie gebruiken bij binnenkomst, gebruik looppaden en afspraken over toiletbezoek). Natuurlijk geldt in de gehele accommodatie de 1,5 meter afstand houden-regel.

Regels voor de speelzaal

 • Het is belangrijk dat de speelruimte goed geventileerd wordt, waarbij de lucht regelmatig ververst
  wordt (ramen en deuren open).
 • De tafels worden zo opgesteld dat er 1,5 meter tussen de tafels zit en er een zodanig breed looppad is dat ook daarmee 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Behalve aan de speeltafel houden de spelers (en eventuele toeschouwers) ook 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
 • Spelers mogen bij slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen.
 • Tijdens de partij mogen spelers niet over het bord hangen, maar zitten ze (indien de tegenstander ook achter het bord zit) zo mogelijk achteroverleunend in de stoel.
 • Het is toegestaan om als toeschouwer bij de schaakborden te verblijven op ruime afstand – mits de regels voor de 1,5 meter samenleving kunnen worden gehandhaafd. Dit zal sterk afhangen van de zaalgrootte. Toeschouwers moeten niet in de gangpaden blijven hangen
 • De gangpaden zijn voor de spelers. Spelers die klaar zijn met hun partij gelden als toeschouwer.
 • Het is niet de bedoeling dat er geschaakt wordt tegen steeds wisselende tegenstanders (zoals bijvoorbeeld bij snelschaak- of rapidcompetities). Voor de jeugdcompetitie kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 • Er mogen wel meerdere partijen tegen dezelfde tegenstander op een avond gespeeld worden.
  Analyseren met de tegenstander kan ook (in een andere zaal).
 • Vaak halen spelers consumpties op voor zichzelf en hun tegenstander. Doe dat niet, een ieder haalt zijn eigen consumptie op.
 • Eet niet achter het schaakbord (uitgezonderd een klein koekje bij de koffie).
 • De genomen maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan is de corona-verantwoordelijke helaas genoodzaakt om de overtreder tijdelijk of permanent de toegang tot de speelzaal te ontzeggen.

In memoriam Johan van Dijk, 24 februari 1955 – 14 augustus 2020


Ik denk, dat we via-via met elkaar in contact kwamen en we gingen eerder met elkaar schaatsen dan schaken. We gingen met een auto vol naar Ossenzijl voor de Weerribbentocht. Met zijn maat Marus van Schendel schaakte ik misschien eerder, thuis en ooit in wat Nationaal Park Drentse Aa zou worden.
Johan werd wel clubschaker. Hij was in elk geval in 2001 lid bij ons; we hebben toen samen in zijn grote klussenwagen de demoborden voor de eerste Stedenkamp Assen-Bad Bentheim uit Groningen (Martinihal!; andere Johan!) gehaald. De club was 80 en dit was prachtig.
Hij werd later eindredacteur van ons clubblad en deed dat drie lange jaren, seizoen 2011/12 niet meer. Dat clubblad heet(te) Even Rechtzetten. Ik heb nog twee exemplaren (77/1 en maart 2011) met de toren van Pisa, waar schijnbaar een vrouw (?!) tegen staat te duwen. Dat was een kolfje naar zijn hand; nog meer dan timmer- was hij taalman. Daarin ging hij ver; als ik het wel heb schreef hij Haiku’s. En dichtte hij in dat clubblad ook niet zoiets als “mannen, die zich buigen over hout”?
In zijn ‘Van de redactie’ in het nummer van juli 2010 schreef hij:
“Wat in deze jaargang van ER opvalt is het vrijwel ontbreken van partijverslagen, analyses, en commentaren uit de interne competitie. Ik wil alle leden voor komend seizoen uitnodigen zijn/haar partij ‘openbaar’ te maken door deze te publiceren in ER, want ik ben er van overtuigd dat er zowel juweeltjes als canards voorkomen onder deze partijen. Beide zijn het delen waard.”
Als derde punt van goede wil noem ik dat wij samen in teams voor de club hebben gespeeld. Even wat statistiek:

SeizoenNOSBO%team
2004/52C433
2005/62B603
2006/71A (!)502 (!)
2007/82B423
2008/92B303
2009/103A675
2010/1---
2011/22C0 uit 24
We speelden ook bij hem thuis op Havikstraat 23. Pijnlijk herinner ik me dat ik na 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pc3 met zijn 3…e5! de boot in ging. En nog wat evenwicht in uitslagen:
Spriensma,T – Dijk,Johan van [A49] sim, 21.06.2011 werd 0-1; Spriensma,T. – Dijk,Johan v. [E80] ScA IC Assen, 17.02.2012 werd 1-0.
Wanneer Johan lid-af werd, ik zou het niet meer weten. Ik herinner me wel de verzuchting van hem, dat de rubriek ‘Combineren’ in het bondsblad hem boven het hoofd ging. En wat deden we daaraan … (Johan was een van de weinige deelnemers aan een cursus ‘Opening’, “Is er beginnen aan?”. De cursus was uit de nood van een van de leiders geboren; dat voorspelde en werd niet veel goeds …. Nu zegt die “Combineer keuzevrijheid met discipline – dat is menselijk mogelijk.”)
Kort voor zijn overlijden gaf hij te kennen weer clublid te willen worden.
Jammer dat dit er als 65-Plusser niet meer van kwam.
Met Cor van der Werff was ik bij de uitvaartplechtigheid. Cor had de laatste tijd Johan enige mantelzorg verleend. Onder de foto’s was er één met Johan in een schaakteam. De wens om weer clublid te worden zal “de vader van de gedachte” geweest zijn. Hij was al erg ziek op z’n laatste verjaardag. Of zijn jaren bij de club behoorden tot zijn beste … Ook dit is iets om confuus over te zijn.

Seizoen 2019-2020 voortijdig beëindigd: alle kampioenen op een rijtje

Door alle omstandigheden rondom COVID-19, en de bijbehorende maatregelen die door de regering zijn afgekondigd, is het clubseizoen 2019-2020 voortijdig tot een einde gekomen. Dat betekent echter niet dat we geen kampioenen kunnen huldigen!
Verder lezen

Alle schaakactiviteiten op locatie tot september afgelast wegens Coronavirus

Het bestuur heeft – gezien de maatregelen van de regering – besloten om dit seizoen niet meer in ’t Markehuus te spelen. De routekaart van de regering geeft het volgende aan: “vanaf 1 september Alle sporten (binnen en buiten), incl. wedstrijden en betaald voetbal”. In lijn met die richtlijn en onder voorbehoud dat de routekaart ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, hebben we het volgende besloten:

Het nazomertoernooi komt dit jaar te vervallen
De eerste clubavond is gepland op vrijdagavond 4 september
Op 11 september vindt de ALV plaats
Het speelschema voor het seizoen 2020-2021 staat hier.
De KNSB heeft op 20 mei het volgende laten weten: “Vanwege de coronacrisis wordt de start van de competitie uitgesteld naar 31 oktober 2020.”

Voorlopig organiseren Martin van Velzen en Pieter Tromp elke vrijdagavond om 20:00 uur via chess.com een onlinetoernooi. Voor het aanmelden zie betreffende mailtjes.

Ook Jaël geplaatst voor het NJSK!

Een opvallende afwezige in het jeugdtoernooi van SC De Paardensprong van vorige week was Jaël, maar hij had een groter doel voor ogen: plaatsing voor het NJSK! Dat moest gebeuren in Delft, waar het vierde en laatste kwalificatietoernooi werd gespeeld. Jaël deed daar mee in de B-groep, en na 3 uit 3 op de eerste dag leek hij al bijna zeker van plaatsing! (Volgens het toernooiverslag moest één ronde overigens geschrapt worden, omdat het brandalarm tijdens die ronde afging en niet snel genoeg uitgeschakeld kon worden…) Helaas ging het op dag 2 minder met 1 uit 3, waardoor er voor Jaël niet meer in zat dan een vijfde plaats (op WP), wat niet genoeg was voor plaatsing voor het NK B. Gelukkig worden deze resultaten schijnbaar ook meegenomen voor de samenstelling van de C-categorie, en blijkt Jaël zich met die vijfde plaats geplaatst te hebben voor het NK C! Bij deze van harte gefeliciteerd Jaël!

Verslag organisatieUitslagenLivepartijen

Léon schrijft jeugdtoernooi De Paardensprong op zijn naam!

Gisteren (29 februari) was het weer eens tijd voor het grootste jeugdtoernooi van Noord-Nederland, en misschien wel van het hele land, namelijk het open toernooi van SC De Paardensprong. Vorig jaar viel dit toernooi helaas samen met een KNSB-zaterdag, waardoor ik die editie moest overslaan. Gelukkig was dat deze keer niet het geval, en dus kon ik getuige zijn van één van de mooiste successen voor onze jeugd!
Verder lezen