Basiscursus Sevilla

Let op: een niet-geregistreerde versie van Sevilla kan geen competities opslaan die meer dan 25 spelers of meer dan 5 ronden bevatten. Op de website van Sevilla kunt U gratis een licentie aanmaken. (“Free for noncommercial use”)

Deze basiscursus is gebaseerd op versie 9.4.1. Inmiddels is versie 10.1.1 uit, die een aantal functies bevat die hier niet aan de orde komen.

Het helpbestand van Sevilla gaat dieper op de zaak in dan op deze pagina mogelijk is. (U moet uiteraard wel het Engels machtig zijn.)

Installatie
 • Download het installatieprogramma van www.jbfsoftware.com.
 • Ga naar de map waar U het programma heeft opgeslagen. Dubbelklik erop om de installatie te starten. De standaardinstellingen zijn goed genoeg, dus klik bij iedere stap op “Next”.
 • Als het goed is staat er een snelkoppeling naar Sevilla op Uw bureaublad. Start het programma door op de snelkoppeling te dubbelklikken.
 • Als U een licentie heeft aangemaakt (sterk aanbevolen), kies dan in het menu Tools de optie Preferences. Er verschijnt nu een dialoogvenster met vijf tabbladen. Voer op het eerste tabblad Uw licentiegegevens (naam en code) in. Klik op OK, en U heeft een volledig functioneel programma.
 • Wilt U het Nederlands als voertaal instellen, dan kan dat als volgt:
  • Kies Tools ->Preferences;
  • Ga naar het tabblad Language;
  • Klik op de knop Language;
  • Zoek naar het bestand nederlands.lang; dit staat in dezelfde directory als het programma zelf.
  • Herhaal de laatste twee stappen: klik op Hints en zoek het bestand nederlands.hint.
  • Klik op OK. Gefeliciteerd! Uw exemplaar van Sevilla spreekt nu Nederlands. Vanaf nu worden in deze basiscursus de verschillende menu's en opties met hun Nederlandse naam aangegeven.
Het aanmaken van een competitie

Start het programma (als dat nodig is). U komt automatisch op het tabblad Competitie terecht. Dit tabblad bevat zelf acht tabbladen:

 • Het eerste (Paring) is het belangrijkste; U stelt hier het indelingssysteem in. Er zijn weer drie sub-tabbladen: Paring, Waardes en Opties. Op het eerste tabblad zijn er vier mogelijkheden: Zwitsers, Keizer, Round Robin (gesloten groep) en Amsterdams. Ook kunt U hier de indelingsvariant (Zwitsers op weerstand, Zwitsers op TPR, …) instellen. Het tweede en derde tabblad geven verschillende opties m. b. t. het indelen.
 • Op het tweede tabblad (Score) stelt U de verschillende scoringsparameters in.
 • Op het derde tabblad (Systeem) kunt U verdere details over het indelingssysteem instellen.
 • Op het vierde tabblad (Rangschikking) stelt U in, hoe de ranglijst wordt weergegeven. Ook kunt U verschillende layouts voor Uw ranglijsten definiëren.
 • Op het vijfde tabblad (Rating) stelt U in, hoe de ratings van de spelers worden berekend.
 • Op het zesde tabblad (Beeld) staan nog wat instellingen m. b. t. de verschillende rapporten.
 • Het zevende tabblad (Overig) bevat drie tekstvakjes Organisatie, Speeltempo en Stylesheet, die voor zichzelf spreken (de eerste twee althans; de derde is voor Internetfanaten).
 • Het achtste tabblad (Memo) spreekt ook voor zich.
Er zit verder één knop op het tabblad Competitie, die zeer interessant kan zijn: Open sjabloon. Sevilla biedt de mogelijkheid om een verzameling instellingen als een sjabloon (Engels: template) op te slaan. Dit is zeer handig als U een hoeveelheid competities met dezelfde instellingen wilt creëren. Er is een aantal sjablonen voorgedefinieerd (o. a. voorronden en finale voor een Amsterdamse competitie, en zelfs een paar voetbalgerichte sjablonen), maar U kunt eenvoudig Uw eigen sjabloon maken, door een lege competitie als sjabloon op te slaan.

Laten we als voorbeeld een Sevilla-competitiebestand maken voor de Schaakclub Assen. Op de verschillende tabbladen moeten dan de volgende instellingen gemaakt worden:

 • Paring:
  Tabblad Paring-systeem: Systeem Keizer; variant Rangschikking (Keizer op ranglijst).
  Tabblad Waardes: gelijke paringen 4; gelijke paringen per periode 1; ronden tussen gelijke paringen 9; max. toegestaan kleurverschil 2 (= aantal x wit - aantal x zwart); opeenv. ronden met gelijke kleur 2 (= max. aantal ronden achter elkaar met zelfde kleur); geen bye voor top 15; overige instellingen 0.
  Tabblad Opties: kleur bij gelijke omstandigheden random (willekeurig); Onderlinge kleur-voorkeur alternerend (afwisselend wit en zwart tegen dezelfde tegenstander); Bye keuze random; de opties Prefereer kleurvoorkeur van sterkste, Kleurberekening op afg. partijen, Regl. uitslagen als bye, Paring van teamgenoten toestaan en Sorteer paring adhv ranglijst staan aan.
 • Score:
  Tabblad Berekening: Formule Par×TgsW / Par×EigW; de opties Beginwaarde optellen bij totaalscore en Alle ronden bevestigd staan aan.
  Tabblad Speler-waardering: Waarderingsmethode Positie van boven; Waardeer op Rangschikking; Herwaardering Laatste ronde stabiel; Top waarde 80; Waarde stapgrootte en ‘elke’ 1 (waar ‘elke’ voor staat weet ik ook niet).
  Tabblad Partij-parameters: Score voor winst 1, Score voor remise, Remise +, Remise - ieder 0.5, rest 0.
  Tabblad Afwezigheidsparameters: Afwezig voor club 0.6667 (= 2/3); Afwezig met bericht 0.3333 (= 1/3); Aanpassing 0, Max. toegestaan 10, Max. 1%; rest 0.
  Tabblad Meer afwezigh. parameters: Bye 0.6667, rest 0. Tabblad Afronding: alles uit.
 • Systeem:
  Tabblad Keizer (alle andere tabbladen staan uit): Score correctie 80, rest 0.
 • Rangschikking:
  Tabblad Volgorde: Selecteer de criteria Score, SG sub balans, Weerstand en Sonneborn Berger. Noem dit bv. Volgorde 1.
  Tabblad Layout: Selecteer de kolommen (16 stuks!): Positie, Naam, Score, Waarde, Partijen, Overwinningen, Remises, Nederlagen, Percentage, Kleurbalans, TPR, Beginrating, Afw vr club, Bye, Afw met ber, Afw zndr ber. Noem dit bv. Layout 1.
 • Rating: K factor 20; Rating iteratie Geen; Verwachtingsformule en TPR Formule KNSB.
 • Beeld:
  Tabblad Ranglijst: Scorecijfers 4, Score decimalen 1, rest uit.
  Tabblad Afwezigheid: alles uit.
  Tabblad Overig: XRef inhoud Resultaat, Matrix header Index.
 • Overig en Memo: naar eigen inzicht in te vullen.
Voor het gemak kan hier een template met de bovenstaande instellingen gedownload worden. (Klik met de rechter muisknop op de snelkoppeling en kies Doel opslaan als.)

Het invoeren van spelers

Nu de competitie-gegevens ingevoerd zijn, kunnen we de spelers invoeren. Hiervoor is echter één tussenstap noodzakelijk: er moet een groep aangemaakt worden. Iedere speler in Sevilla hoort bij een groep, zelfs al zit iedereen in dezelfde groep. We gaan dus naar het tabblad Groepen. Dit tabblad is nog maagdelijk schoon, omdat er nog geen groep is. Kies dus Nwe groep. Er verschijnt een dialoogvenster; de standaardinstellingen voldoen, dus klik op OK.
(Wilt U meerdere groepen aanmaken, herhaal dan deze stappen voor iedere groep.)

Nu we een groep hebben, kunnen we spelers gaan aanmaken. Ga hiervoor naar het tabblad Spelers. We bekijken eerst de knoppen rechts onderin: Categorieën en Teams. Er moeten voor onze interne competitie twee categorieën (ratinggroepen) worden aangemaakt, A en B. Klik dus op Categorieën en kies Nwe categorie. Er verschijnt weer een dialoogvenster. De standaardinstellingen voldoen, maar klik ditmaal niet op OK, maar op Nieuw. U kunt een tweede categorie aanmaken. We nemen opnieuw genoegen met de standaardinstellingen en klikken nu wel OK. Op dezelfde manier maken we ook teams aan (al is dit niet echt nodig): Assen 1 t/m 4(5?) en een extra ‘team’, Niet extern.
(In mijn template zitten de categorieën en teams overigens al ingebakken. Bovendien bevat iedere competitie automatisch één categorie en één team.)
Nu kunnen we spelers invoeren. Kies Nwe Speler en voer voor de eerste speler de gegevens correct in. Als U een speler heeft ingevoerd, denk eraan dat U niet op OK maar op Nieuw klikt, zodat U direct door kan met de volgende speler. Heeft U een speler verkeerd ingevoerd, dan kunt U hem altijd wijzigen (Wijz. Speler) of verwijderen (Verw Speler).
LET OP: als U na een aantal ronden een nieuwe speler invoert, zal Sevilla vragen of de speler als Geen lid moet worden ingevoerd in de vorige ronden. Antwoord hierop Ja, aangezien iedere speler exact één keer in een ronde moet voorkomen. (Sevilla zal klagen als dit niet het geval is.)

Het indelen van een competitieronde

Voordat er ronden aangemaakt kunnen worden, moeten er eerst periodes worden gemaakt. Ga hiervoor naar het tabblad Rondes, en kies Periodes. Maak hier, op dezelfde manier als U eerder categorieën en teams heeft gemaakt, vier periodes aan. Ook hier kunt U iedere keer de standaardinstellingen accepteren.
Het indelen is nu feitelijk een fluitje van een cent geworden. Het begint met het aanmaken van een nieuwe ronde op het tabblad Rondes. Kies Nwe Ronde, vul de datum in op het dialoogvenster (als U dat nodig vindt), kies in welke periode deze ronde gespeeld wordt (iedere periode, behalve misschien de laatste, telt negen ronden) en klik op OK (of Nieuw als U meerdere ronden tegelijk wilt aanmaken). De nieuwe ronde is meteen geselecteerd, dus ga naar het tabblad Afwezigheden. Hier voert U de spelers in die afwezig zijn of extern spelen; houd er rekening mee dat de waarderingen voor Afwezig en Extern verschillend zijn (1/3 tegen 2/3). Ook kunt U hier een bye toekennen.
Nu de afwezigheden bekend zijn, gaan we naar het tabblad Partijen. U kunt hier partijen vastleggen (Nwe Partij) of juist voorkomen (Verboden). Met een druk op de knop Genereer! wordt nu de indeling aangemaakt. Een eventuele bye verschijnt op het tabblad Afwezigheden. U kunt de indeling, inclusief afwezigen, nu printen door op de Print-knop te drukken (de knop met de printer).
Uitslagen worden op het Partijen-tabblad ingevoerd. Als U een partij dubbelklikt, verschijnen de gegevens van die partij in een dialoogvenster. U kunt nu de uitslag invoeren. Met de knoppen Vorige en Volgende kunt U door de partijen bladeren; het is dus niet nodig om iedere partij apart te openen.

Met de uitslagen correct ingevoerd hoeft U feitelijk niets te doen om de ranglijst te maken. Ga naar het tabblad Ranglijst; de nieuwe ranglijst verschijnt hier automatisch.

He genereren van rapporten

U kunt allerlei partijgegevens naar een tekstbestand exporteren. Het menu Rapporten bevat de volgende opties:

 • Partijen;
 • Rangschikking: U kunt kiezen of U alle gegevens hierin meeneemt, of alleen een bepaalde periode of categorie. Bovendien kunt U de layout kiezen als U er meerdere heeft gemaakt;
 • Spelers;
 • Historie: U kunt kiezen voor Historie van de competitie of van de actieve groep;
 • Rondedossier: een samenvatting van de geselecteerde ronde;
 • Voortschreidingstabel: een tabel die het scoreverloop voor een speler laat zien, gesorteerd op naam, nummer, …;
 • Cross ref: een kruistabel. Dit is eigenlijk alleen interessant voor gesloten groepen;
 • Verwachting: de verwachte score per speler;
 • Berger tabellen; een lege kruistabel, onbruikbaar voor niet-gesloten groepen;
 • Kleurtabel: wie heeft tegen welke tegenstander welke kleur in de geselecteerde ronde;
 • Statistiek: een hoeveelheid statistieken over de actieve groep.
Verder zijn er drie opties waar niet iedereen in geïnteresseerd is: PGN template (sjabloon voor partijbestand in PGN-formaat), Ratings (ratinglijst in FIDE of KNSB formaat) en met name XML dump, welke volstrekt nutteloos is voor mensen die niet weten wat XML is.

Tips
 • Wilt U meerdere groepen, spelers, ronden of wat dan ook aanmaken, gebruik dan de knop Nieuw ipv OK.
 • Wilt U een ronde opnieuw indelen, verwijder dan alle vrije (door Sevilla zelf ingedeelde) partijen door in het menu Tools de optie Verwijder vrije partijen te kiezen.
 • Moet U meerdere ronden indelen met dezelfde afwezigen, kies dan in het menu Tools de optie Kopieer afw van vorige ronde. Alle afwezigen in de vorige ronde, behalve de oneven speler, zijn nu afgemeld voor de huidige ronde.
 • Als er in Uw competitie spelers zijn die vaker niet dan wel komen (of bv. halverwege zijn gestopt), dan kunt U dit aangeven in de eigenschappen van de speler: de optie Default status (standaardstatus) staat standaard op Beschikbaar, maar U kunt de speler ook standaard als Afwezig met bericht instellen. De optie Geen lid is er voor spelers die zich onderweg afmelden als lid.
 • Als de laatste ronde van Uw Keizer-competitie gespeeld is, kies dan de optie Tools->Genereer eindronde voor Keizer. Dit is een speciale ronde waarin iedereen afwezig is, bedoeld om alle herberekeningen te laten kloppen.
Terug naar Keizer
Terug naar Interne Competitie